Lithuanian
Enseignement Cadre européen de référence

Bendrieji Europos Kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys (BEKM)

>

Lygių aprašas - nuo  A1 iki C2

Kokiu laiku jūs pasirinktumėte ir kiek laiko skirtumėte mokytis prancūzų kalbos Prancūzijoje, mes jums siūlome kursus, kurie jums tinka.

Bendrieji Europos kalbų Metmenys turi 2 tikslus: visų pirma - suderinti pedagoginius metodus remiantis tuo, ką turi žinoti besimokantysis ir pasiekti tam tikrą mokymosi pakopą.

Lygis A1/A2 : Pradedantysis vartotojas: Elementarios prancūzų kalbos žinios
Lygis B1/B2 : Savarankiškas vartotojas. Įvairios prancūzų kalbos žinios
Lygis C1: Geras vartotojas (veiksmingas kalbos mokėjimas).
Geros prancūzų kalbos žinios
Lygis C2: Geras vartotojas (puikus kalbos mokėjimas). Puikios prancūzų kalbos žinios

Be šių lygių, Azurlingua siūlo:
A0: Bendras pradedantiesiems. Nesimokiusiems kalbos.Koks jūsų prancūzų kalbos lygis ?
Kad žinotumėte savo lygį nors iš dalies, galite atlikti mūsų dėstytojų paruoštą prancūzų kalbos Testą internetu.

Kursų  tikslai

logo europeMūsų kursai siekia tikslų, kuriuos kelia Bendrieji Europos Kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys . Reikėtų gebėti (klausyti, dalyvauti pokalbyje, reikšti savo mintis raštu ir žodžiu, skaityti) pagal savo kompetencijų lygį (pradedantysis, elementarusis, vidutinis, pažengęs)... Šios klasifikacijos tikslas - leisti nustatyti kiekvieno pažangą mokymosi metu ir bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu.

Bendrieji Europos Kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys (CEFR)


KLAUSYMAS
SKAITYMAS
BENDRAVIMAS ŽODŽIU
INFORMACIJOS PATEIKIMAS ŽODŽIU
RAŠYMAS
A1
Geba suprasti dažnai naudojamus žodžius ir posakius. Geba suprasti įprastinius pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų. Geba  susikalbėti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau ir padėti suformuluoti mintį. Geba klausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus. Geba vartoti paprastus posakius ir sakinius gyvenamajai vietai ir pažįstamiems žmonėms apibūdinti. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Geba į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos kortelę.
A2 Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis, pvz.: paprastą informaciją apie asmenį ir šeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą, įsidarbinimą. Supranta trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę. Geba skaityti labai trumpus, paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose, meniu, tvarkaraščiuose, ir geba suprasti trumpus, paprastus asmeninius laiškus. Geba bendrauti atlikdamas (-a) įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį. Geba vartoti paprastų frazių ir sakinių rinkinį apibūdindamas (-a) savo šeimą ir kitus žmones, gyvenimo sąlygas, savo išsilavinimą ir dabartinį arba buvusį darbą. Geba rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes (Iš 2-3 sak.). Geba parašyti labai paprastą asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti.
A2.1
Geba suprasti, kas sakoma paprastame pokalbyje kasdienėmis temomis, jei kalbama bendrine kalba, lėtai ir aiškiai ir jei pašnekovas stengiasi padėti.
Geba suprasti esmę iliustruotų laikraščio žinių suvestinių ar straipsnių, kuriuose svarbiausi dalykai yra skaičiai ir pavardės ir kurių struktūra aiški.
Geba dalyvauti pokalbiuose siekdamas komunikacinio tikslo kasdienėse situacijose (pvz., parduotuvėje, pašte, banke).
Geba papasakosi apie save, savo šeimos narius, kitus žmones.
Geba parašyti trumpą rišlų tekstą.
A2.2
Geba suprasti pokalbio temą, jei kalbama lėtai ir aiškiai.
Geba suprasti paprastus asmeninio pobūdžio laiškus, kuriuose rašoma ar klausiama apie paprastus kasdienius įvykius.
Geba naudodamasis viešuoju transportu pasiteirauti reikiamos informacijos ir nusipirkti bilietą.
Geba apibūdinti vietovę, kuriose gyvena (miestą, kaimą, miestelį, gatvę, namą).
Išmokto žodyno pakanka, kad  galėtų bendrauti kasdienėse situacijose.
Geba trumpai aprašyti, ką veikia kiekvieną dieną.
Geba taisyklingai vartoti paprastas frazes ir struktūras kreipdamasis, dėkodamas, prašydamas, atsisveikindamas ir pasisveikindamas.
B1 Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan. Geba suprasti daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas santykinai lėtai ir aiškiai. Geba suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu. Geba suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose. Geba bendrauti daugelyje situacijų, į kurias gali patekti keliaudamas po šalį, kurioje kalbama ta kalba. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius įvykius. Geba paprastai sieti frazes, kad apibūdintų patirtį, įvykius, svajones, viltis ir siekius. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus. Geba pasakoti arba atpasakoti knygos ar filmo siužetą, išreikšti savo noumonę. Geba parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis. Geba rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius.
B1.1
Geba suprasti, ką sako pašnekovas kasdienėse situacijose, jei jis aiškiai taria žodžius, kalba normaliu tempu ir, paprašius, kai kuriuos žodžius ar frazes pakartoja
Geba suprasti trumpus laikraščio straipsnius apie vietines naujienas arba aktualius šiuolaikinius įvykius.
Geba pradėti, palaikyti ir baigti paprastą pokalbį žinoma ar dominančia tema. Geba pakartoti pašnekovo frazes ir  pasakymus, kad įsitikintų, jog teisingai supranta vienas kitą.
Geba pasakoti trumpus atsitikimus iš asmeninės patirties. Geba suprantamai ir pakankamai sklandžiai reikštis mintis; tačiau norėdamas suformuluoti ilgesnius pasakymus, daro pauzes.
Geba parašyti asmeninius laiškus draugams ir pažįstamiems, paklausti naujienų ir jas pranešti. Geba rašyti taip, kad būtų aiški pagrindinė mintis.
B1.2
Geba suprasti pokalbio esmę, jei pašnekovai kalba aiškiai ir bendrine kalba.
Geba suprasti laikraščio / žurnalo straipsnį ar interviu, kuriame autorius išreiškia savo požiūrį į kasdienius įvykius ar aktualia tema, ir suvokia teksto esmę.
Geba dalyvauti pokalbyje ar diskusijoje žinomomis temomis, tačiau kartais prireikia papildomų paaiškinimų.
Geba smulkiai papasakoti apie įvykį.Geba paprašyti pašnekovo patikslinti / paaiškinti, ką jis pasakė. Geba asmeniniame laiške detaliai papasakoti įvairius įvykius, juos paaiškinti. Geba perteikti informaciją ir pagrindines mintis trumpai ir paprastai, logiškai ir nuosekliai.
B2
Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Geba suprasti daugumą filmų bendrine kalba. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė. Geba suprasti šiuolaikinę prozą. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali puikiai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.          Geba aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Geba paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių privalumus ir trūkumus. Geba parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su savo interesais. Geba parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį. Geba rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių ir patirties svarbą sau.
C1
Geba suprasti išplėtotą kalbą, net jei jos struktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai tik numanomi, bet nepateikiami akivaizdžiai. Geba be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus. Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus, suvokti stilių skirtumus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su asmens veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas (-a) posakių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai susieti savo ir pašnekovų nuomones. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus reiškinius, sujungti smulkesnes temas, išskirti specifinius aspektus bei apibendrinti, pateikdamas atitinkamas išvadas. Geba išreikšti savo mintis aiškiais ir gerai struktūrizuotais tekstais bei gana išsamiai apibūdinti savo požiūrį. Geba rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose, pabrėžti, jo(jos) nuomone, svarbiausius dalykus. Geba rašyti įvairius tekstus, atsižvelgdamas (-a) į skaitytoją.
C2
Geba nesunkiai suprasti bet kokią sakytinės kalbos atmainą, tiek girdimą tiesiogiai, tiek transliuojamą, net kai kalbama natūraliai greitu tempu, jeigu turi šiek tiek laiko priprasti prie akcento. Geba lengvai skaityti beveik visų rašytinės kalbos atmainų tekstus: santraukas, struktūriškai ar kalbos atžvilgiu sudėtingus tekstus, pvz.: vadovėlius, specialybės straipsnius ar grožinės literatūros tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje ir diskutuoti vartodamas (-a) idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Jei iškyla sunkumų, geba pradėti iš naujo ir lengvai persakyti kitaip, kad pašnekovas net nepastebėtų sutrikimo. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ar argumentuoti, pasirinkdamas stilių, kuris atitinka situaciją ir tinkamą, logišką struktūrą, todėl pašnekovas gali pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus. Geba parašyti aiškų, sklandų tinkamo stiliaus tekstą. Geba rašyti sudėtingus laiškus, ataskaitas ar straipsnius, kuriuose aiškiai išdėstyta tema, jie yra tinkamos, logiškos struktūros, todėl skaitytojas gali pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus. Geba rašyti specialybės ar grožinės literatūros tekstų santraukas ir apžvalgas.


"Bendrieji Europos kalbų metmenys" turi du pagrindinius tikslus:
1. Paskatinti specialistus, įvairiais atžvilgiais susijusius su kalba, ir pačius mokinius pamąstyti tokiais klausimais:
– ką mes iš tikrųjų darome, kai kalbame vienas su kitu ar rašome vienas kitam?
– kas leidžia mums taip veikti?
– kiek turime išmokti, kad bandytume vartoti naują kalbą?
– kokių keliamės tikslų ir kaip vertiname pažangą eidami nuo visiško nemokėjimo iki veiksmingo kalbos vartojimo?
– kaip vyksta kalbos mokymosi procesas?
– ką galime padaryti, kad padėtume sau ir kitiems geriau išmokti kalbą?
2. Pagelbėti specialistams išsiaiškinti tarpusavyje ir su mokiniais, kas norima padėti mokiniams pasiekti ir kaip ketinama tai daryti.

Ši bendroji priemonė, buvo sukurta siekiant įveikti bendravimo sunkumus, kurie ateina iš skirtumo tarp švietimo sistemų ir taip palengvinti tarptautinį rezultatų vertinimo palyginimą .

BEKM skirti tiems, kurie yra susiję su mokymo/si kalbų ir kalbinių įgūdžių vertinimu: mokymo programų kūrėjams, mokytojams, dėstytojams, besimokantiesiems ...
 
BEKM aprašomi lygiai trijų tipų naudotojams ir besimokantiems, kai jie turi atlikti užduotis skirtingose socialinio gyvenimo srityse .

Elementarus vartotojas: A1 ir A2
Nepriklausomas vartotojas:
B1 ir B2
Patyręs vartotojas: C1 ir C2

(Prašome žiūrėti ar skaityti visą leidinį "BEKM" - Bendruosius Europos Kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo Metmenis)Astuce

Les prise électriques sont parfois différentes en fonctions des pays Soyez prévoyant en vous munissant d’une prise universelle

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Rejoignez-nous !

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Cours Professeurs

Stages pédagogiques

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Programme Exécutif

Pratiquez le français des Affaires!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Découvrir le Français à travers son histoire, sa musique, sa culture, tel est la vocation de ce blog.


Nous sommes membres
soufflecampus francecsnfla

Ils nous font confiance

centre d'examen SELFEE